Један од закључака састанка Надзорног тима за реформску област Институционална комуникација, одржаног 24. октобра у Брчком,  био је да се поново покрене процедура јавне набавке за консултантске услуге за имплементацију пројекта “Обука службеника за односе с јавношћу – фаза ИИ” поново покрене, с обзиром на то да би резултати имплементације овог пројекта у великој мјери допринијели јачању капацитета службеника за односе с јавношћу у институцијама сва четири управна нивоа.   

На овом састанку презентован је и приједлог динамике развоја пројеката у области Институционална комуникација који се налазе на листи приоритета за финансирање из Фонда за реформу јавне управе за 2013. и 2014. годину, а то су: “Функционални преглед ИК капацитета у државној служби БиХ”, “Најбоље европске праксе институционалне комуникације” и “Стратешка комуникација – фаза ИИ”. Представници Надзорног тима су се сложили да се покрену односно наставе активности на развоју приоритетних пројеката. Договорено је да се приједлог динамике развоја сва три наведена пројекта достави члановима и замјеницима чланова Надзорног тима, како би се изјаснили и по потреби сугерисали евентуалне измјене.   

Представљене су и досад имплементиране активности у оквиру Групе за комуникације и управљање знањем, формиране у склопу Програма јачања јавних институција, а којег имплементира Њемачко друштво за међународну сарадњу (ГИЗ) у сарадњи са Канцеларијом координатора за реформу јавне управе. Посебно је представљен Приручник о комуникацијском планирању, израђен заједничким активностима ове групе, као и активности у склопу иницијативе Партнерства за отворену власт.  

Састанку су присуствовали члан и замјеник члана Надзорног тима са нивоа Владе Брчко дистрикта БиХ и замјеник члана Надзорног тима са нивоа Владе Федерације БиХ, те представници канцеларије координатора за реформу јавне управе.