Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у петак 19.07.2013. године с почетком у 11 сати у згради Kancelarije координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.  

Предложени дневни ред:

1.    Верификација Записника с 34. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 29.04.2013. године;

2.    Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 01.04.-30.06.2013. године с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Квартални извјештај Фонда;

3.    Извјештај о евалуацији набавке за пројекат „Обука службеника за информисање/односе с јавношћу – фаза II“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалуацији набавке;

4.    Приједлог Одлуке о додјели уговора за пројекат „Обука службеника за информисање/односе с јавношћу – фаза II“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговора;

5.    Информација о приједлогу пројеката за подршку имплементацији Ревидираног Акционог плана 1 који се финансирају из Фонда за реформу јавне управе с приједлогом закључака;

6.    Пројектни приједлог „Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката“ с приједлогом Одлуке о давању сугласности на пројектни приједлог;

7.    Пројектни задатак „Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката“ с приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка;

8.    Тендерска документација за уговор о набавци консултантских услуга за пројект „Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката“ с приједлогом Одлуке о давању сугласности на тендерску документацију;

9.    Пројектни приједлог „Јачање БиХ капацитета за стратешко планирање и развој политика дјеловања – фаза II“ (СППД) с приједлогом Одлуке о давању сугласности на пројектни приједлог;

10.    Пројектни приједлог „Јавно привтано партнерство“ (ЈПП) с приједлогом Одлуке о давању сугласности на пројектни приједлог;

11.    Пројектни приједлог „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“ с приједлогом Одлуке о давању сугласности на пројектни приједлог;

12.    Информација о даљим активностима у вези прикључења новог донатора – Министарства вањских послова Данске Фонду за реформу јавне управе;

13.    Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе;

14.    Разно.