Управни одбор Фонда за реформу јавне управе у БиХ је на сједници одржаној данас у Сарајеву одобрио пројекат "Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката".

 

Пројекат "Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката"  има за циљ да генерално повећа конкурентност привреде БиХ и да стимулише пословне субјекте повећањем ефикасности, ефективности, квалитета, флексибилности и транспарентности услуга које се пружају пословним субјектима, кроз кориштење информационе и комуникационе технологије у реструктуирању државне управе.

 

Наведеним пројектом биће створена комплетна мапа пута, усаглашена са свим релевантним заинтересованим странама како би се омогућило покретање и вођење посла са јавним властима у БиХ кроз јединствену тачку контакта и електронски.

 

У коначници, овај пројекат директно доприноси могућности да се регистрација предузећа изврши на једном мјесту било електронски тј. онлајн  или на једној физичкој локацији са знатно смањеним временом поступка и укупним трошковима чиме се повећава конкурентност БиХ у привлачењу страних инвестиција и укупном амбијенту пословања.

 

На данашњој сједници усвојени су пројектни приjeдлози за пројекат "Јачање БиХ капацитета за стратешко планирање и развој политика дјеловања – фаза II" и за пројекат "Јавно приватно партнерство (ЈПП)".

 

Пројекат "Јачање БиХ капацитета за стратешко планирање и развој политика дјеловања – фаза II"  има за циљ јачање процеса стратешког планирања и израде јавних политика  у органима јавне управе, са циљем пружања бољих јавних услуга људима у БиХ и пружања подршка процесу интеграције Босне и Херцеговине у Европску унију.

 

Циљ пројекта  "Јавно приватно партнерство (ЈПП)"  је успостављање функционалног система јавног приватног партнерства у БиХ у складу с европским законодавством, европским стандардима и најбољим европским праксама.

 

Управни одбор Фонда, између осталог, усвојио је и Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 1. април – 30. јун 2013. године.