“Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада у републичким органима Републике Српске“ нови је пројекат  у области реформе јавне управе чија је имплементација почела, а након што је Уред координатора за реформу јавне управе у БиХ потписао уговор са  фирмом Нитес д.о.о. Бања Лука.

Ово је један од пројеката из области Управаљања људским потенцијалима и његова реализација доприноси испуњењу мјера из Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ.

Пројекат предвиђа набавку софтвера за планирање кадрова и интерно тржиште рада. Набавком софтвера  подаци са интерног тржишта рада, који обухватају битну евиденцију о: слободним радним мјестима, државним службеницима који испуњавају услове за трајни или привремени премјештај на друго радно мјесто, нераспоређеним државним службеницима…наћи ће се у Централном регистру кадрова Агенције за државну управу РС.

АДУ РС ће овим унаприједити кадровско планирање и омогућити хоризонталну мобилност државних службеника  у РС., а што је и препорука СИГМА-е.  

Вриједност уговора је 57.587,40 КМ, а имплементација пројекта трајат ће шест мјесеци.