Дневни лист: Политичари у БиХ ништа не раде на чишћењу и искорјењивању корупције која је огромних размјера и потпуно је ушла у све сфере живота, они чак благонаклоно гледају на тај облик организираног криминала. Ово је суштина извјешtaja Еvропске уније о нашој држави и у њему се стepen корупције квалифиkuje као алармантан.

 

„БиХ се не може ни за милиметар примаћи Еvропској унији све док се не очисти од корупције. Уосталом, бх. власти су се обaвезале да ће искоријенити корупцију до 2014. године. Тај рок остаје чврсто на снази, нема шансе да буде пролонгиран, а према ономе што се догађа и како се понаша политичка елита, тешко је да ће бити испоштован. Има озбиљних индиција да се корупција у БиХ умјесто смањивања драматично повећава“, озбиљно је упозорење из сједишта Еуропске уније у Бруxеллесу.

 

БиХ је 2009. усвојила стратегију борбе против корупције до 2014. године. У документу су наведени задаци, наведени су извршитељи радова, постављени су рокови… Све је то добро склопљено, али је стратегија остала на папиру.