У Бањој Луци су у петак, 01.07.2011.године, на конференцији за медије представљени резултати првог циклуса пројекта "Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима". Ријеч је о првом циклусу информатичке обуке за државне службенике на сва четири нивоа власти, БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ.

Дугорочни циљ овог пројекта је развој ефикасне и модерне државне управе усклађене с европским стандардима, способне да одговори на захтјеве интеграцијских процеса у ЕУ и да осигура квалитетнији сервис грађанима, корисницима из привредног сектора али и свим другим корисницима њених услуга.

"Стицањем знања и вјештина из области ИТ и примјене персоналних рачунара усмјерено је на повећање појединачног, али и укупног потенцијала државних службеника и цјеловито обликовање њихових квалификација чиме се непосредно утиче на осавремењавање рада, повећање  општег  степена информатичке, односно, дигиталне писмености у државној служби  што  са генераелног аспекта утиче на модернизацију и промјену на боље у свакодневној пракси функционисања администрације", рекао је Александар Каришик, пројект менаџер и савјетник за реформу јавне управе у Канцеларији Координатора за реформу јавне управе. Корисници пројекта биће оспособљени  за рад на рачунарима по ЕЦДЛ (European Computer Driving License) стандарду. Успјешним полазницима омогућено   је стицање међународно признатог сертификата информатичке оспособљености који је признат у више од 140 земаља свијета.

веб страница пројекта

 

"Прихватање европских и свјетских стандарда је најбољи начин да наша земља убрзано прође кроз период транзиције и постане пуноправни члан велике европске породице. Школовање по ECDL стандарду, као стандарду за информатичку писменост који је препоручен и снажно подржан од Европске комисије, видимо као наш допринос и мали корак у том правцу", рекао је Амир Мулалић, директор Центра за компјутерску едукацију ЦЦЕД из Сарајева.

Пројекат је вриједан 819.737, 50 КМ а имплементира се у периоду од 14 мјесеци.

Пројекат се финансира средствима Фонда за реформу јавну управе, а у име Канцеларије координатора за реформу јавне управе реализује га конзорциј фирми ЦЦЕД Сарајево, БХМ Зеница, ЕЦДЛ ЕЦТ Бања Лука и Нет ПРО Брчко, те КИНГ ИЦТ Сарајево и Кинг ИЦТ Загреб.

 

Циљ пројекта је изградња капацитета државних службеника у органима државне управе на нивоу институција БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ за практичну примјену знања из области информационих технологија у свакодневном раду и повећање општег степена информатичке писмености у државној служби.