Дневни лист: Управни одбор Управе за неизравно опорезивање БиХ на јучерашњој сједници у Сарајеву дао је сугласност на Измјене и допуне Закона о ПДВ-у, којим се пројекти финанцијске помоћи Еуропске уније БиХ преко Инструмента претприступне помоћи (IPA) ослобађају од плаћања ПДВ-а.

Ослобађање од плаћања ПДВ-а односи се искључиво на пројекте из IPA фондова, док снабдијевање добрима и услугама у оквиру осталих пројеката међународне помоћи БиХ и даље подлијеже поврату плаћеног ПДВ-а, приопћено је из УНО-а. Управни одбор је усвојио допуну Закона о царинској тарифи БиХ, којим је предвиђено увођење тарифне квоте за увоз  50.000  тона шећера за рафинирање без плаћања царине. Основни разлог је, како је истакнуто, потреба да се домаћим произвођачима шећера осигурају приближно исти увјети привређивања као они које имају произвођачи шећера у земљама потписницима споразума CEFTA.