Независне новине: Неколицина чланова Комисије за државну имовину БиХ опструира усвајање одлуке о ревизији катастарских и земљишних књига, јер желе спријечити откривање незаконитог прометовања државном имовином, тврди Аднан Делић, члан ове Комисије.

"Комисија за државну имовину БиХ обавезна је да утврди шта је државна имовина. То подразумијева ревизију катастарских и земљишних књига како би се прецизно утврдило која је имовина у државном власништву. Комисија постоји неколико година и никад није испунила ову обавезу. Неки од чланова Комисије то намјерно опструирају, јер не желе да се открије незаконита укњижба државне имовине на физичка и правна лица. Њихове су амбиције да се легализира постојеће стање", казао је Делић.

Појаснио је како због истог разлога већ мјесецима у Комисији не постоји сагласност за оснивање посебног уреда за државну имовину, која би се бавила пописом државне имовине у земљи и иностранству.

"Oчигледно је да је у протеклом периоду било прометовања имовином на коју се односи одлука о забрани располагања до доношења закона о државној имовини. Уколико би се провела ревизија или основао уред, сигурно би се откриле ове незаконитости", казао је Делић, не желећи да каже о којим члановима говори.

Звонимир Кутлеша, предсједавајући ове Комисије, истиче како је Комисија већ утврдила шта је то државна имовина, али да ревизија катастарских и земљишних књига није урађена због финансијских разлога.

"Ревизију неко мора платити, а то није нимало јефтин посао. Осим тога, Нацртом закона о државној имовини нисмо предвидјели ревизију одлука о подјели имовине које су донесене на основу важећих закона. То би изазвало правну несигурност, а ми то не желимо", истакао је Кутлеша.

Додао је да Комисија не може да постигне сагласност о оснивању уреда за државну имовину, јер представници РС "јако тешко прихваћају оснивање нових институција на државном нивоу". Кутлеша истиче да чланови Комисије из РС сматрају да попис имовине може направити нека од постојећих институција.