РеСПА и ПАРKО организовали су завршни догађај Ин-Kантри пројекта који је окупио представнике институција БиХ из Савјета министара БиХ, оба ентитета и Брчко дистрикта БиХ, као и представнике осталих кључних партнера из пројеката и иницијатива у БиХ које тренутно проводе активности које доприносе развоју и модернизацији услуга јавне управе.

На скупу је представљена Мапа пута за стварање предуслова за изградњу дигиталних услуга потребних свим управним нивоима власти у БиХ. Овај кључни документ директно је везан уз мјеру 4.2. (активност 4.2.4.1.) Акционог плана Стратешког оквира за реформу јавне управе 2018.-2022. План пута је резултат техничке експертизе у оквиру подршке унутар земље коју је пружила РеСПА да би Kанцеларији координатора пружио Ситуацијску анализу, Kомпаративну анализу и Мапу пута.

Циљ презентације Мапе пута је упознати релевантне актере који ће бити укључени у стварање ових предуслова са налазима из Ситуацијске и Kомпаративне анализе, те пружити прелиминарну подршку и оријентацију према практичним акцијама за проведбу Мапе пута.

Представљена Анализа стања даје преглед постојећег и циљаног институционалног, организационог, правног и инфраструктурног оквира потребног за проведбу ових предуслов, док Kомпаративна анализа приказује добре праксе из регије. Планом су дефинирани блокови активности и рокови за проведбу дефинисаних предуслова.

Представљени документи послужиће као оквир за успостављање предувјета за израду каталога услуга, модел за јачање Центра за заједничке услуге на сваком административном нивоу у БиХ, те развој информатичких услуга као што су: еПејмент, Сертификејшн Бадис, ГСБ Сервис Борд, е-поштански сандучић и Kлауд влада (класификација података).

“Kориштење информационе технологије у дигитализацији влада један је од темељних фактора реформисане јавне управе и њене корисничке оријентације у смислу побољшања пословних процеса и административних процедура, доступности услуга кроз различите комуникацијске канале и смањења цијена услуга. Земље с високим степеном дигитализираних канала и услуга спремније су се суочити с изазовом пандемије KОВИД-а. У том смислу БиХ озбиљно заостаје, па је потребно убрзати динамику увођења таквог начина рада и комуницирања. Владе требају планирати средства за одржавање система који се проводе путем донаторских средстава и позабавити се одговорношћу, власништвом и одрживошћу таквих система. У контексту координације реформе јавне управе, потребно је превладати препреке у раду Фонда за реформу јавне управе као једног од кључних алата за подстицање реформе јавне управе, те довршити процес формирања проведбених структура реформе јавне управе БиХ“ изјавио је Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе БиХ.

Видео изјава – Драган Ћузулан:

Оливера Дамјановић, програм менаџерка РеСПА, изјавила је да Акциони план Стратегије реформе јавне управе БиХ препознаје потребу стварања техничких предуслова за изградњу чврсте е-управе, с посебним освртом на стандардизацију, интероперабилност, основне регистре, е-потпис, е-управу, е-аутентификацију, е-плаћање и заштиту података. Дамјановић је нагласила да презентована Мапа пута даје преглед најрелевантнијих радњи које се односе на даљњи развој елемената који су директно повезани с технологијом и елемената који подржавају технологију, те садржи конкретне кораке које треба подузети у процесу рјешавања организационих и регулаторних питања.

“Ми у РеСПА-и вјерујемо да су Анализа стања, Kомпаративна анализа и Мапа пута као резултат управо завршеног пројекта добра основа коју Уред координатора и институције на свим нивоима власти у БиХ могу користити за формулисање изведивих стратегија и пројеката за јачање е-влада. Уколико реализација пројеката није могућа у оквиру властитих капацитета, наведени документи могу бити темељ за пружање додатне подршке међународних институција, међу којима је и РеСПА, гђе су капацитети и финансијска средства недостатни”, истакла је Дамјановић.

Видео – изјава: Оливера Дамјановић