Челници Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, градоначелник Брчко дистрикта БиХ Есед Kадрић, замјеник градоначелника Анто Домић и главни координатор Жељко Антић су у брчанској Вијећници одржали радни састанак са представницом Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), госпођом Бланца Лазаро, експертом за управљање јавним и људским ресурсима при заједничкој иницијативи ОЕЦД-а и Европске уније.

Ова инцијатива финансирана је од ЕУ под називом СИГМА програм који служи за пружање подршке земљама партнерима у модернизацији јавне управе. Госпођа Лазаро дио је петочлане делегације ОЕЦД-а, Делегације ЕУ у БиХ / ЕУСР и ОХР.

Градоначелник и његови сарадници пружили су пуну подршку процесу реформе јавне управе брчанске администрације који је у току. Акцент је био на фунцкионалном унапријеђењу кроз стварање ефикасне јавне управе доношењем нових закона о јавној управи и државној служби који су у што већој мјери усаглашени са стандардима Европске уније.

Сви актери са састанка закључили су да нова законска рјешења не требају бити козметичке природе него суштинске промјене што би значило и коначно унапријеђење одређених статусних одредаба и кроз саму измјену Статута Брчко дистрикта БиХ.

Градоначелник и његови сарадници изразили су пуну подршку радним групама за израду горе поменутих закона који су уложили значајан труд а чији су досадашњи нацрти високо оцјењени од стране госпође Лазаро и њених колега.

Иначе, новим законским рјешењима биле би учињене значајне промјене у погледу одговорности у раду фондова, завода и јавних предузећа као и преношења задатака на оперативни ниво. Kонстатовано је да је реформа јавне управе – укључујући израду нацрта закона, проширење капацитета и изградњу институција, вођена одлучном вољом владајуће коалиције ка приступању Европској унији.