Канцеларија координатора за реформу јавне управе БиХ у сарадњи са ИПА пројектом техничке помоћи „Support to Public Administration Reform in Bosnia and Hercegovina” организује 16. и 17.01.2020. године у Теслићу, Бања Вручица (хотел Кардиал) пети састанак/ радионицу тематских радних група за израду Стратешког оквира за реформу јавне управе у БиХ 2018-2022.

На састанку је планиран наставак разговора о пасошима индикатора и Акционом плану за реформу јавне управе,у циљу финализација ова два документа.

Kancelarija координатора подсјећа на препоруку представника Делегације ЕУ да се Акциони план за реформу јавне управе финализира до краја марта 2020. године.