Драган Ћузулан, државни координатор за реформу јавне управе изјавио је данас у Добоју, гдjе се одржава девети састанак Заједничке радне групе за израду Стратешког оквира за реформу јавне управе, да би радне структуре за реформу јавне управе у БиХ требале до краја марта 2020. године финализирати и послати свим нивоима власти у БиХ на усвајање Акциони план за имплементацију Стратегије реформе јавне управе БиХ, уколико желе Европској унији, али и грађанима у БиХ, послати поруку да су способни и спремни одговорити на кључне европске захтјеве.
Он је изразио очекивање да и Влада Републике Српске усвојити Стратешки оквир за реформу јавне управе 2018-2022. , а који су остали нивои власти претходно усвојили.
Члановима Заједничке радне групе обратио се и Крассимир Николов, шеф Секције европске интеграције, политика, штампа и информације Делегације Европске уније у БиХ нагласивши да је Делегација Европске уније спремна помоћи и у осигурању политичке подршке реформи јавне управе.
„Стање у јавној управи је такво да не постоји равнотежа, а што показују ранији извјештаји Европске комисије. Они су указали, с једне стране на обим радника запослених у јавној управи, а у исто вријеме се спомиње проблем административних капацитета и способности“.

Николов је напоменуо да нови рок за израду АП – март 2020. године треба бити и посљедњи рок за финализацију и усвајање овог документа.

Неџиб Делић, шеф Оперативне јединице у Канцеларији координатора за реформу јавне управе говорио је о раду на утврђивању пасоша индикатора као алату који ће помоћи мјерење учинка дефинисаних активности у Акционом плану.

Нагласио је да су пасоши индикатора рађени у сарадњи са СИГМА организацијом те је документ представљен свим представницима тематских радних група за реформу јавне управе и достављен на коментарисање.

„Пасоши ће бити дио будућег система за мониторинг Акционог плана“, додао је Делић и напоменуо да ће трећи нацрт пасоша индикатора бити и коначна верзија која би требала бити усаглађена на сљедећој сједници Заједничке радне групе.

Стручни савјетници за реформу јавне управе Драган Кујунџић, Кенан Авдагић, Селвира Хоџић-Обхођаш, Сабахудин Суљевић и Мирослав Зековић представили су утврђене пасоше индикатора у областима: стратешко планирање, израда и координација политика, управљање људским потенцијалима, пружање услуга, одговорност и јавне финансијсе.

Састанак је одржан у организацији Канцеларијe координатора за реформу јавне управе уз подршку тима техничке помоћи који проводи пројекат „Подршка реформи јавне управе у БиХ“. Овај пројекат финансиран је средствима ИПА ИИ, а у БиХ проводи га Хуман Дyнамицс у сарадњи са партнерима.