Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе и Mathias Mühle, руководилац Програма јачања јавних институција представили су данас на пресс конференцији у Сарајеву Буџет за грађане Уреда координатора за реформу јавне управе за 2018 годину.

Уред координатора за реформу јавне управе већ другу годину заредом објављује Буџет за грађане и једина је институција на државном нивоу која на овај, проактиван, начин објављује податке о томе како и на који начин распоређује јавни новац.

Буџет за грађане посебна верзија буџета написана једноставним језиком, а садржај је представљен у илустративној форми.

„Начело транспарентности буџета прихваћено је широм свијета и подразумијева доступност података свима о томе како се јавни новац прикупља и користи. На овај начин настављамо проактиван и транспарентан однос према грађанима у циљу осигурања информисаног, инклузивног и транспарентног доношења одлука у најбољем интересу грађана“, истакао је координатор за реформу јавне управе. Он је нагласио да на овај начин Уред жели допринијети унапређењу демократије у Босни и Херцеговини и заштити јавни интерес.

„Јер у демократији, транспарентна контрола начина на који се власт врши представља основу система. Одговорна власт разликује се од неодговорне по потпуном увиду у начин функционисања и трошења јавних финансијских средстава прикупљених од пореских обвезника“, казао је Ћузулан.

„Њемачки GIZ у име Владе СР Њемачке кроз тематску област „Комуникације“ Програма јачања јавних институција у БиХ савјетује партнерске институције у Босни и Херцеговини како би унаприједиле транспарентност, нарочито када се ради о проактивној објави информација. Такођер пружамо техничку подршку институцијама у процесу унапређења сарадње с цивилним друштвом и партиципације грађанки и грађана. У овом контексту смо пружили стручну подршку Уреду координатора за реформу јавне управе у развоју другог издања Буџета за грађане“, истакао је Mühle. Он је додао да вјерује да ће „ова публикација помоћи грађанима да буду боље информисани о раду Уреда, начину на који Уред троши јавни новац те о резултатима и ефектима рада Уреда“.

Канцеларија координатора је у Програму рада за 2018. годину планирала активности које ће допринијети испуњењу њених темељних функција – координације, усмјеравања и праћења реформе јавне управе. У складу са Реформском агендом, најважнија активност у овој години је припрема стратешких докумената за реформу јавне управе и за ову активност бит ће утрошено 200.000 КМ. Осим за развој нове стратегије за реформу јавне управе и пратећег акционог плана , новац из буџета бит ће утрошен и за праћење резултата реформе из старе стратегије, управљање Фондом за реформу јавне управе, развој система за управљање квалитетом. Значајан дио времена службеници Канцеларије ће потрошити на припрему реформских пројеката, израду пројектне документације, проведбу тендерских процедура, контролу и усмјераваање пројеката, промоцију и друге активности које ће коштати 960.000 КМ. Канцеларији је на раполагању укупно 1,46 милиона марака, а у буџету је приказан и новац Савјета министара који је одобрен Фонду – 150.000 КМ. Овај новац Канцеларија не може трошити за своје потребе, већ искључиво за пројекте из Фонда.

У Водичу је презентован и начин на који ће у овој години новац бити утрошен из Фонда за реформу јавне управе, са описима пројеката који се проводе или је планирана њихова проведба у овој години. Припреми Водича је претходило анкетно истраживање међу корисницима интернета.

Водич можете преузети овдје.