Предсједништво БиХ на 43. сједници одржаној јучер, између осталог, донијело је одлуку о прихватању Анекса VI Меморандума о разумијевању за успостављање Фонда за реформу јавне управе између Одјела за међународни развој Уједињеног Краљевства, Агенције за међународни развој и сарадњу Шведске, Министарства за развој и сарадњу Холандије, Делегације Европске комисије у Босне и Херцеговине и Савјета министара Босне и Херцеговине, Владе Федерације Босне и Херцеговине, Владе Републике Српске, Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине.

Канцеларија  координатора за реформу јавне управе још је у априлу прошле године покренула процедуру за закључења Анекса VI Меморандума, како би се важење Меморандума продужило до краја 2020. године.

Прихватањем Анекса VI Меморандума ће се омогућити несметана имплементација до сада одбрених пројеката из области реформе јавне управе као и оних који ће бити одобрени у наредном периоду кроз стварање предуслова за кориштење расположивих финансијских средстава донатора и домаћих власти у Фонду за реоформу јавне управе.