Сједница Надзорног тима за имплементацију за област Управљање људским потенцијалима биће одржана 03.12.2015. године, са почетком у 12:30 сати, у просторијама Агенције за државну службу Федерације БиХ, Куловића 7, 71 000 Сарајево.

Дневни ред:

1.    Усвајање дневног реда

2.    Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 04.06.2015.године

3.    Разматрање нацрта пројектног приједлога „Унапређење информационог система у Агенцији за државну службу Федерације БиХ за управљање људским потенцијалима (ХРМИС) са софтверским модулима у циљу давања подршке реформи јавне управе“, достављеног од Агенције за државну службу ФБиХ

4.    Разматрање нацрта пројектног приједлога и пројектног задатка „Унапређење процеса анализе потреба и евалуације ефеката обуке“, уз учешће ангажованог експерта др. Зијаде Рахимић

5.    Информисање о току припреме пројектног задатка за пројекат „Развој електронских обука за потребе државне службе/управе у БиХ“, уз учешће ангажованог експерта мр. Кемала Качапора

6.    Разно.