Састанак координатора за реформу јавне управе са нивоа БиХ, ФБиХ, РС и Брчко дистрикта БиХ бит ће одржан 06. 10.2015.г. са почетком у 12 часова у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.

Предложени дневни ред:

1.    Договор о рјешавању статуса пројекта „Успостављање савремених одјела за управљање људским потенцијалима у органима управе у БиХ

2.    Разно: Помоћ СИГМАе у операционализацији мјера из Реформске агенде у дијелу који се односи на реформу јавне управе.