Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, на сједници одржаној данас у Сарајеву, између осталог, донијело је  Упутство о методологији у поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама БиХ, које  у поступности слиједи праксу земаља Европске уније.  

Упутством су прописани процес и инструменти за израду средњорочног програма рада Савјета министара Босне и Херцеговине и средњорочних планова рада институција Босне и Херцеговине, као и праћење и извјештавање њиховог провођења.

Први средњорочни програм рада Савјет министара израдит ће се 2015. године за период 2016 – 2018. године, и од тада ће се сваке године припремати нови за наредни трогодишњи период. На основу Средњорочног програма рада Савјета министара израђују се средњорочни планови рада институција БиХ за трогодишњи период.