Транспаренцy Интернатионал Босне и Херцеговине данас је у Сарајеву презентирао резултате евалуације Стратегије за борбу против корупције 2009-2014, која је урађена у оквиру пројекта који финансира Европска унија „Јачање интегритета и доброг управљања за ефикаснију проведбу Стратегије за борбу против корупције у БиХ од локалног до државног нивоа“ .

Резултати евалуације показују да Стратегија за борбу против корупције 2009-2014 у великој мјери није остварила замишљене циљеве, те да су ефекти и видљивост ефеката Стратегије веома слаби.

“Борба против корупције такођер подразумјева постојање одговарајућег законодавног оквира, који укључује одважану стратегију која је усвојена и проводена на свим нивоима. Нова Стратегија за борбу против корупције мора бити у складу са захтјевима ЕУ, и усвојеним и ратифицираним конвенцијама, примјењива у локалном контексту, која покрива све потребне аспекте борбе против корупције. Ова стратегија мора бити инклузивна, узети у обзир потребе, проблематику и мишљења свих релевантних актера, укључујући и организације цивилног друштва",  изјавила је у свом обраћању Наталиа Дианискова, шефица Секције операција  за социјални развој, цивилно друштво и прекограничну сарадњу у Делегацији ЕУ у БиХ.

Срђан Благовчанин, извршни директор Транспаренцy Интернатионал БиХ изјавио је да нова стратегија за борбу против корупције мора бити утемељена на наученим лекцијама са претходним стратегијама.

„БиХ је изгубила јако пуно времена и не смије више себи допустити луксуз да нова Стратегија поново буде мртво слово на папиру које не обавезује никога ни за шта. Стога, Транспаренцy Интернатионал БиХ, радећи са институцијама, цивилним друштвом и међународном заједницом, даје активан допринос овом процесу", рекао је Благовчанин.

Као кључни изазови у примјени Стратегије наведени су мањак политичке воље, што се директно рефлектовало на кашњење у спровођењу планираних стратешких мјера, прије свега кашњење у именовању руководства Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције и обезбјеђивање финансијских ресурса за њено функционисање, те недовољан степен координације, недовољна укљученост свих релевантних актера у саму примјену и недостатак „домаћег власништва“ над процесом припреме стратешког документа .

Стога, експерти који су радили на истраживању сматрају да  би се у израду нове стратегије, као и њену имплементацију морале укључити све релевантне државне, ентитетске, кантоналне и локалне институције укључујући и представнике из различитих дијелова јавног сектора, као и НВО и приватни сектор.

Експети су дали своје поруке, између осталог, и да се успостави тјешња сарадња између Уреда координатора за реофрму јавне управе и Агенције за превенцију корупције и координацију борбе против корупције, уз већи фоцус на питања антикорупције у реформи јавне управе.

Осим презентације финалних резултата евалуације Стратегије за борбу против корупције и ефеката њене проведбе, презентован је и детаљан методолошки приступ за припрему Стратегије за борбу против корупције и Акционог плана за период од 2015-2019. Била је ово прилика и за дискусију о изазовима на путу израде и усвајања нове антикорупцијске стратегије.

Европска унија финансира пројекат „Јачање интегритета и доброг управљања за ефикаснију проведбу Стратегије за борбу против корупције у БиХ од локалног до државног нивоа“ у износу од 178.700 ЕУР из средстава ИПА 2010. Циљ пројекта је допринијети борби против корупције у БиХ јачањем интегритета, унапређењем стандарда управљања и транспарентности у раду јавних институција.

Пројекат ће трајати 24 мјесеца а проводи га Транспаренцy Интернатионал БиХ.