Радна мјеста за које је расписан конкурс:

 

 

 

1/01 Стручни сарадник за реформу јавне управе

2/01 Стручни сарадник за информације и комуникације 

 

 

ТЕРМИН ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА 

 

Датум полагања писменог дијела стручног испита: 22. новембра 2013. године (петак).

 

Писмени дио стручног испита биће одржан 22.11.2013. године са почетком у 10.00. сати у сали Парламентарне скупштине Босне и Херецеговине, сала број 1 (један) на првом спрату, Трг БиХ 1 Сарајево.

 

Кандидати су дужни на писмени дио испита понијети личну карту, а кандидати који положе писмени дио испита, дужни су на интервју донијети увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца).

 

За кандидате који положе писмени дио стручног испита, усмени дио стручног испита (интервју) одржаће се истог дана, у  сали Парламентарне скупштине Босне и Херецеговине, сала број 1 (један) на првом спрату, Трг БиХ 1 Сарајево.

 

Напомена за кандидате: На основу рјешења Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини, којим је Агенцији за државну службу Босне и Херцеговине забрањено да објављује личне податке кандидата у изборном поступку, на wеб сајту Агенције више се јавно не објављују резултати полагања испита у конкурсним процедурама и распореди полагања испита, осим у дијелу који се односи на термин и мјесто одржавања испита. С тим у вези, пријављене кандидате, обавјештавамо о сљедећем:

 – уколико учествујете у процедури јавног огласа расписаног на основу члана 21. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине (2Службени гласник БиХ", бр. 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12), а пријаву са потребном документацијом сте доставили на адресу Агенције за државну службу БиХ, наша Агенција ће вас кроз систем "МојКонкурс" – https://mojkonkurs.ads.gov.ba/ редовно обавјештавати о промјенама статуса ваше пријаве, распоредима и резултатима различитих испита на којима учествујете. Комуникација се одвија слањем персонализованих СМС и и -мејл порука на ваш број мобитела односно вашу адресу електронске поште.  

– уколико учествујете у процедури јавног огласа расписаног на основу чл. 19. став (4) и 32а. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, а пријаву са потребном документацијом сте доставили на адресу институције која такође и проводи конкурсну процедуру, све детаље у конкурсној процедури, у смислу обавјештавања кандидата, можете добити контактирајући ту институцију, изузев позива на јавни испит, који је у надлежности Агенције. Агенција обавјештава кандидате о мјесту и времену полагања јавног испита, најмање три дана прије одржавања испита.

– уколико учествујете у процедури интерног огласа расписаног на основу чл. 19. став (1) и 20., а у вези са чланом 31. став (1) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, а пријаву са потребном документацијом сте доставили на адресу институције која такође и проводи конкурсну процедуру, све детаље у конкурсној процедури можете добити контактирајући ту институцију.

– уколико учествујете у процедури јавног огласа у складу са чланом 21. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, а у вези са чл. 15. ст. (3) и (4) Закона о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ";, бр. 25/04, 93/05, 48/07 и 15/08) све детаље у конкурсној процедури у смислу обавјештавања кандидата можете добити контактирајући Високи судски и тужилачки Савјет Босне и Херцеговине, изузев позива на јавни испит, који је у надлежности Агенције. Агенција обавјештава кандидате о мјесту и времену полагања јавног испита, најмање три дана прије одржавања испита.