Позивају се кандидати да приступе полагању писменог дијела стручног испита за радно мјесто државног службеника, 1/01 виши стручни сарадник за финансије, на које су конкурисали у Канцеларији координатора за реформу јавне управе при Кабинету предсједавајућег Савјета министара БиХ, са крајњим роком за пријаве 08.08.2012. године.

 

Полагање стручног испита одржаће се 15. октобра 2012. године са почетком у 11:00 часова, у Канцеларији координатора за реформу јавне управе (Велика сала у приземљу), Вразова бр. 9, Сарајево.

 

Кандидати су дужни на писмени дио испита понијети личну карту, а кандидати који положе писмени дио испита, дужни су на интервју донијети увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца).

 

За кандидате који положе писмени дио стручног испита, усмени дио стручног испита (интервју) одржаће се истог дана, у сали Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9 Сарајево.

 

Више информација можете пронаћи на веб страници Агенције за државну службу БиХ, у секцији Конкурси у поступку .