Конференција о пројекту "Увођење јавне интерне финансијске контроле у БиХ (ПИФЦ)" је организирана 21. маја у Теслићу И том приликом представљени су резултати пројекта и додјељени цертификати државним службеницима који су учествовали у обукама у оквиру пројекта.  

 

Ово је једна од завршних активности пројекта који је финансирала Европска унија у износу од  1.117,080 ЕУР из средстава Инструмента за претприступну помоћ (ИПА). Циљ пројекта је био да пружи помоћ државним, ентитетским и институцијама Брчко Дистрикта у јачању окружења интерне контроле у јавној управи, како би добили реформирану, усмјерену, усклађену, учинковиту, транспарентну и услужну јавну управу, способну да води Босну и Херцеговину кроз Процес стабилизације и придруживања, те приступања Европској унији.  

 

Од маја 2010. године, пројекат је пружио помоћ при изради законодавства и изградње капацитета у области интерне ревизије и финансијског управљања и контроле, те провео обуке за 220 државних службеника са свих нивоа државне управе.

 

"Резултати остварени у овом пројекту пружају снажну подршку реформи јавне управе, која представља једну од прекретница у процесу европских интеграција земље,” изјавила је Уна Келлy, вршилац дужности шефа секције Операција за правосуђе, унутрашње послове и реформу јавне управе Делегације ЕУ у БиХ.

 

На конфернцији је учествовао и представник Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ.

Комплетан извјештај с конференције можете погледати овдје.