У Тирани је 2. и 3. априла ове године одржана Конференција о донаторској координацији у земљама Западног Балкана и Турској на којој је Анета Раић, представница Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ говорила о раду Фонда за реформу јавне управе.  

“Фонд за реформу јавне управе представља примјер успјешног управљања и усмјеравања донаторског новца у реализацији стратешких циљева у области реформе јавне управе у БиХ. Новцем различитих донатора управља се кроз јединствене и хармонизиране процедуре и на тај начин избјегнута је могућност преклапања пројеката”, казала је, уз остало, Раићева и нагласила да се из Фонда за РЈУ финансирају само пројекти за реализацију Стратегије реформе јавне управе у БиХ.

Конференцији је присуствовало око 200 представника земаља Западног Балкана, Турске, Европске комисије и донатора.

Поред представнице Канцеларије координатора, конференцији је присуствовала и Душанка Баста, представница Министарства финансија и трезора БиХ која је говорила о механизму донаторске координације у БиХ.