Савјет министара БиХ на сједници одржаној јуче у Сарајеву позвао је све државне и ентитетске институције да остваре виши степен сарадње у провођењу реформских процеса, размјени и достављању информација са циљем ефикаснијег координисања и праћења покренутих и остварених активности.

Савјет министара БиХ, а након што је то недавно учинио и Представнички дом Парламента БиХ, позвао је ентитетске владе и остале структуре за примјену мјера и активности из Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе да допринесу јачању позиције државног координатора за реформу јавне управе.

Препоручено је свим нивоима власти да наставе развијати механизме координисања и консултација органа управе због усаглашеног дјеловања према донаторима и ефикаснијег кориштења доноторске помоћи, саопштено је из Службе за информисање Савјета министара БиХ.