Независне новине: БАНЈАЛУКА – Посланици у Народној скупштини РС усвојили су јуче Нацрт закона о земљишним књигама којим се регулише да се етажни власници могу укњижити у земљишне  књиге и да по том основу могу стећи сва права као носиоци права власништва.

На јучерашњем засједању усвојен је Нацрт закона о измјенама закона о дјечјој заштити, којим је садржај предшколског образовања и васпитања цјеловито и систематично регулисан. Усвојен је и Нацрт закона о измјенама и допунама  Закона о порезу на доходак, чиме ће бити омогућен прелазак на модел бруто плате у РС при обрачуну доприноса и пореза на доходак. Народна скупштина РС усвојила је Нацрт закона о електронском документу РС, којим се жели створити повјерење најшире јавности у употребу и размјену електронских документа кроз отворене телекомуникационе механизме. Скупштина РС усвојила је и Нацрт закона о заштити  и добробити животиња.