Broj projekta:  
Ime projekta: Projekat reforme poreske uprave (TARA)
Kratak opis: TARA radi na završetku reforme direktnog oporezivanja koju vode donatori. Projekat pomaže Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko da se uspostavi pouzdan, transparentan i moderan režim direktnog oporezivanja, naklonjen biznisu, koji će poreskim obveznicima omogućiti ispunjavanje njihovih obaveza na jednostavniji način i eleminisati neproduktivne poreze. TARA također pomaže organima poreske uprave pri kreiranju i implementaciji modernog sistema poreza na nekretnine.
Oblast projekta: Javne finansije
Donator: USAID
Organizacija, izvođač, partner: Bearing Point
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: maj 2006 – septembar 2010
Ukupan budžet (€): 8,473,381.00 (USD 12,000,000.00)
Budžet po godinama implementacije: 2006 2007 2008 2009
       
Kontakt osoba za donatora: Kasey Vannett, USAID Sarajevo – Hamdije Ćemerlića 39, 387-33-702-300, www.usaid.ba