Broj projekta: 168-C-00-08-00001-00
Ime projekta: Projekat upravne odgovornosti 2 (GAP 2)
Kratak opis: USAID, Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Ambasada Kraljevine Nizozemske u BiH zajedno finansiraju projekat GAP (ukupno 30 miliona dolara). GAP značajno unapređuje sektor usluga, kao i sistem administracije/menadžmenta u 71 opštini putem direktnih intervencija u opštinama, među kojima je i uspostava šalter sala, zahvaljujući kojima je vrijeme čekanja značajno reducirano zbog toga što se konsolidovane usluge za cijelu opštinu pružaju na jednoj lokaciji. GAP također pomaže lokalnim vlastima da unaprijede upravljanje finansijama, tako što obezbjeđuje tehničku pomoć koja je kreirana da im pomogne da bolje vrše kontrolu i racionalizaciju prihoda i troškova. Ovaj projekat pomaže lokalnim vlastima da osnaže zajednički glas izgradnjom udruženja.
Oblast projekta: Upravni postupak/Javne finansije
Donator: USAID/Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA)/Ambasada Kraljevine Holandije u BiH (EKN)
Organizacija, izvođač, partner: Chemonics International
Status implementacije: U toku
Trajanje projekta: decembar 2007.- decembar 2012.
Ukupan budžet (€):

EUR 6,337,135.64 (USD 10,000,000.00) – USAID

EUR 6,337,135.64 (USD 10,000,000.00) – SIDA

EUR 6,337,135.64 (USD 10,000,000.00) –EKN

Total: EUR 19,011,406.92 (USD 30,000,000.00)

Budžet po godinama implementacije: 2008
2009 2010 2011
       
Kontakt osoba za donatora:

Marinko Sakić, USAID, Aid Project Management Specialist, Roberta C. Trazurea 1, tel: + 387 33 704 213, e-mail: msakic@usaid.gov

Mario Vignjevic, National Programme Officer, Ambasada Švedske- SIDA, Ferhadija 20, +387 33-276-034, fax; +387- 33-276-060; mob.+387-61-142-883, email adresa:mario.vignjevic@foreign.ministry.se

Fatima Krivošija, Project Policy Officer, Ambasada Kraljevine Holandije u BiH, Grbavička 4, 71 000 Sarajevo, tel. 033-562-611. email adresa: fatima.krivosija@minbuza.nl