Broj projekta:  
Ime projekta: Program partnerstva građanskog zagovaranja (CAPP)
Kratak opis: Program ima za cilj da pomogne lokalnim NVO i građanskim organizacijama da ojačaju zagovaranje, izgradnju koalicija i „watch-dog“ kapaciteta i da putem edukacije, zagovaranja i pružanja usluga odgovore na potrebe građana. Ovaj projekat će obezbijediti grantove lokalnim NVO koje će zagovarati promjene socio-ekonomske politike i nadgledati obavezu izabranih lidera da implementiraju politiku i legislativu koju su obečali. CCAP će također obezbijediti direktnu pomoć za podršku aktivnosti konkretnog građanskog zagovaranja na nivou lokalne zajednice, a također će se obezbijediti pomoć Asocijacije tele-domova i mreži tele-tomova u BiH. Tokom 2006. godine, CCAP je podržao pokret 400 lokalnih nevladinih organizacija i interesnih grupa koje su političkim liderima iznijele probleme građana kreirajući izbornu platformu građana koju je potpisalo 25% registrovanih birača. CCAP se sada fokusira na pitanja iz platforme kao što su: nezaposlenost, borba protiv siromaštva, penzije, nadzor javnih fondova i usluga, evropske integracije, javno finansiranje NVO i edukaciju o ulozi nevladinih organizacija u društvu.
Oblast projekta: Institucionalna komunikacija
Donator: USAID
Organizacija, izvođač, partner: Centri civilnih inicijativa (CCI)
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: august 2005. – august 2008.
Ukupan budžet (€): 2,330,180.00 (USD 3,300,000.00)
Budžet po godinama implementacije: 2006 2007 2008 2009
       
Kontakt osoba za donatora: Kasey Vannett, USAID Sarajevo – Hamdije Ćemerlića 39, 387-33-702-300, www.usaid.ba