Број пројекта:  
Име пројекта:

Програм партнерства грађанског заговарања (CAPP)

Кратак опис: Програм има за циљ да помогне локалним НВО и грађанским организацијама да оснаже заговарање, изградњу коалиција и „watch-dog“ капацитета и да путем едукације, заговарања и пружања услуга одговоре на потребе грађана. Овај пројекат ће обезбиједити грантове локалним НВО које ће заговарати промјене социо-економске политике и надзирати обавезу изабраних лидера да имплементирају политику и легислативу коју су обећали. CAPP ће такође обезбиједити директну помоћ за подршку активности конкретног грађанског заговарања на нивоу локалне заједнице, а такође ће се обезбиједити подршка Aсоцијације теле-домова и мрежи теле-томова у БиХ. Током 2006. године, CAPP је подржао покрет 400 локалних невладиних организација и интересних група које су политичким лидерима изнијеле проблеме грађана креирајући изборну платформу грађана коју је потписало 25% регистрованих бирача. CAPP се сада фокусира на питања из платформе као што су: незапосленост, борба против сиромаштва, пензије, надзор јавних фондова и услуга, европско интегрисање јавно финансирање НВО и едукација о улози невладиних организација у друштву.
Област пројекта: Институционална комуницикација
Донатор: USAID
Организација, извођач, партнер: Центри цивилних иницијатива (ЦЦИ)
Статус имплементације: Завршен
Tрајање пројекта: август 2005. – август 2008.
Укупан буџет (€): 2,330,180.00 (USD 3,300,000.00)
Буџет по годинама имплементације: 2005 2006 2007 2008
       
Контакт особа за донатора: Kasey Vannett, USAID Сарајево, Хамдије Ћемерлића 39, тел:+387 33 702 300, www.usaid.ba