Broj projekta: SAR16732
Ime projekta: Jačanje nacionalnih kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika
Kratak opis: UNDP će podržati široko baziran program jačanja planiranja, analitičkog rada i upravljanja javnim resursima, definišući, obezbjećujući i institucionalizirajući organizacione i kapacitete ljudskih resursa za strateško planiranje i razvoj politika, i poboljšaće veze između planiranja i budžetiranja ministarstava na istom nivou na državnom i entitetskim nivoima. Osvježavanje planova vlada dolazi iz vanjskih i unutrašnjih izvora. Građenje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika će biti vezani za proces budžetiranja kao i pitanje koordinacije pomoći. U vezi sa ovim je i podrška Komitetu za koordinaciju međunarodne pomoći uključujući prebacivanje kapaciteta koji su se razvili kroz Forum za donatorsku koordinaciju.
Oblast projekta: Izrada politika
Donator: Ambasada Kraljevine Holandije/Nizozemske, Delegacija Evropske unije, Ambasada Norveške, UNDP
Organizacija, izvođač, partner: UNDP
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: 2007. – 06/2011
Ukupan budžet (€): 2,500,000.00
Budžet po godinama implementacije: 2005 2006 2007 2008
Kontakt osoba za donatora: Fatima Krivošija, Ambasada Kraljevine Holandije, savjetnik,  Grbavička 4, Sarajevo, tel:+387 33 562 611,fax +387 33 223 413, fatima.krivosija@minbuza.nl; Christine Eikeland, Ambasada Kraljevine Norveške, prvi sekretar, Ferhadija 20, 71 000 Sarajevo, tel: + 387 33 254 000, fax: + 387 33 666-505, e-mail: coe@mfa.no; Dominika Skubida, Delegacija Evropske unije u BiH, Program menadžer, tel: + 387 33 254 736, fax: + 387 33 666 037, e-mail: Dominik.Skubida@ac.europa.eu; Arlett Stojanovic; UNDP, SPPD Program Menadžer, Maršala Tita 4, 71 000 Sarajevo, tel: + 387 33 563 868, e-mail: astojanovic@undp.ba