Broj projekta: PEU CPP 000110
Ime projekta: Program Vlade Velike Britanije – Podrška Ministarstvu sigurnosti BiH
Kratak opis:

Svrha: Podrška stvaranju efikasnog i efektivnog Ministarstva sigurnosti BiH koje djeluje po međunarodnim standardima. Polje rada: Program je namijenjen Ministarstvu sigurnosti na državnom nivou i isključuje entitetske ili kantonalne vlade ili agencije za provedbu zakona.

Upravljanje: Program je nadgledan od Nadzornog odbora kojim predsjedava generalni sekretar Ministarstva i uključuje predstavnike Vlade Velike Britanije, EUPM, Delegacije Evropske komisije, ICITAP, UNDP i OHR. Dnevno upravljanje je odgovornost predstavnika Vlade Velike Britanije u Ministarstvu.

Elementi programa koji se odnose na reformu javne uprave: Institucionalna procjena Ministarstva, ustanovljena na početku projekta, identificirala je opseg područja u kojima Ministarstvo treba da razvije svoje kapacitete, od kojih se neka odnose na reformu javne uprave, ali sa naglaskom na sektor sigurnosti. Ispod su prikazana područja koja se odnose na reformu javne uprave sa sažetkom aktivnosti koje su poduzete, koje su u toku ili se planiraju poduzeti:

Strateško planiranje: Osigurana je podrška prilikom razvijanja prvog strateškog plana za Ministarstvo sigurnosti koji će uskoro biti usvojen. Daljnja podrška će biti osigurana novouspostavljenoj Jedinici za strateško planiranje u Ministarstvu i prilikom provođenja strategije.

Razvoj politika: Podrška je osigurana kroz cijeli proces razvoja politika u dva područja preuzeta iz Mape puta za ukidanje viza. Program menadžment, projekt menadžment i upravljanje učinkom Osigurana je podrška u razvijanju integrirane metodologije program menadžmenta, projekt menadžmenta i upravljanja učinkom za Ministarstvo sigurnosti, te podrška kako bi se omogućila primjena spomenutog prilikom donošenja jednog od najurgentnijih strateških ciljeva – pristupanje EU i članstvo u NATO-u. Metodologija će zatim biti primijenjena na preostala dva strateška cilja.

Upravljanje ljudskim potencijalima: Urađen je plan upravljanja ljudskim potencijalima u Ministarstvu. Biće osigurana podrška prilikom primjene spomenutog plana uključujući područja: regrutiranja, uvođenja, ocjenjivanja i razvoja zaposlenih.

Oblast projekta: Strateško planiranje; Razvoj politika; Menadžment ljudskih potencijala
Donator: Ambasada Velike Britanije
Organizacija, izvođač, partner: UK Home Office
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: mart 2007. – mart 2010.
Ukupan budžet (€): 936,643 ( £785,000.00)
Budžet po godinama implementacije: 2006 2007 2008 2009
£205,000.00 £300,000.00 £280,000.00
Kontakt osoba za donatora: Ričard Džouns, Ambasada Velike Britanije, tel:+387 33 28 22 00; e-mail:Richard.Jones5@fco.gov.uk