Broj projekta: 01-07-132/08
Ime projekta: Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka
Kratak opis:

Opći cilj: Opći cilj projekta je: stvaranje i usvajanje okvira interoperabilnoti za javnu upravu u Bosni i Hercegovini i na svim nivoima.

Svrha projekta: • razvoj dokumenta Okvir interoperabilnosti e-Vlade za javnu upravu u BiH (IFBiH), potpuno u skladu s Okvirom interoperabilnosti EU (EIF). IFBiH treba definirati aspekte operativne, semantičke i tehničke interoperabilnosti te definirati zajedničke i otvorene standarde za razmjenu podataka i definiciju metapodataka bazirano na XML-u

• razvoj zajedničkih standarda za arhitekturu i razvoj aplikacija u javnoj upravi

• razvoj strategije javnih registara i razvoj registara.

Kratak opis:Projekt se sastoji od pet komponenti:

Komponenta 1:

Prva komponenta projekta se bavi razvojem okvira interoperabilnosti e-Vlade za BiH (IFBiH). Dokument IFBiH mora uključivati aspekte organizacijske, semantičke i tehničke interoperabilnosti za aplikacije i informacijske sisteme u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini, pokrivajući sve nivoe vlasti.

Komponenta 2

Druga komponenta projekta je usmjerena na razvoj standarda i smjernica za razmjenu podataka i dijeljenje metapodataka, bazirano na otvorenim standardima (XML). Projekt treba stvoriti prvu verziju rječnika podataka koji se sastoji od XML shema i definirati smjernice i politike za njihovo periodično ažuriranje i revidiranje.

Komponenta 3

Treća komponenta projekta se bavi razvojem standarda za arhitekturu sistema i razvoj aplikacija. Standardi bi trebali biti bazirani na najboljim međunarodnim praksama i definirati ne samo opće zahtjeve, nego i specifične aspekte relevantne za ugovaranje razvoja IS (zahtjevi projekta IS, uslovi za izvođače, testiranje, prihvatanje, održavanje, unaprjeđenje, itd.).

Komponenta 4

Četvrta komponenta teži pregledu postojećih djelimičnih elektronskih registara, predlažući optimalna rješenja za njihovu harmonizaciju i međusobno povezivanje i ujednačavajući implementaciju kod organa javne uprave gdje je to potrebno. Na bazi toga projekt će predložiti prioritete za imlplementaciju javnih registara.

Komponenta 5

Peta komponenta projekta se odnosi na testiranje okvira interoperabilnosti i analizu razvijenih standarda.

Oblast projekta: Informacione tehnologije
Ugovorni organ: Ured koordinatora za reformu javne uprave
Organizacija, izvođač, partner: Info Dom d.o.o. Zagreb
Korisnik projekta:

Ciljne grupe projekta će biti vlade entiteta, Vlada Brčko distrikta BiH, Vijeće ministara BiH te organi javne uprave na svim nivoima vlasti.

Geografsko područje koje projekat pokriva/lokacija: Projekt se odnosi na cijeli teritorij BiH, oba entiteta i Brčko distrikt BiH.
Status implementacije: Završeno
Trajanje projekta: 23. maj 2011. – 23. maj 2012. (Projekat produžen za period od 5 mjeseci do 31.10.2012. )
Ukupan ugovoreni budžet bez PDV (KM):

163.736,00 KM

Ugovoreni budžet po godinama implementacije (u KM): 2011 2012 2013 2014
81.868,00 81.868,00
Kontakt osoba za projekat: Slađana Škrba, stručna savjetnica za oblast E – uprava, Vrazova 9, Sarajevo, tel. 033-565-780, fax: 033-565-761, e-mail: Sladjana.Skrba@parco.gov.ba