Broj projekta: IPA/2009/209-859
Ime projekta: Implementacija projekta “Javne ključne infrastrukture” (PKI) sistema za zaštitu identifikacije građana – CIPS lokacije odgovorne za izdavanje CIPS dokumenata
Kratak opis: sporuka kompletne PKI infrastrukture i aplikacija obezbjeđenih svim CIPS sistemima; analiza i isporuka procedure za unutrašnje jačanje kapaciteta da bi se osiguralo uspostavljanje sigurnosti PKI sistema; isporuka punih verzija PKI aplikacija.
Oblast projekta: CIPS
Donator: Evropska komisija (EC)
Organizacija, izvođač, partner: LANAKO KOMPJUTERI & KOMUNIKACIJE DOO
Status implementacije: Završen
Trajanje projekta: 30. juni 2009. – 30. juni 2010.
Ukupan budžet (€): 180,000.00
Budžet po godinama implementacije: 2008 2009 2010 2011

Kontakt osoba za donatora:

Faris Hadrović, Task Manager,

Skenderija 3a, Sarajevo, +387 33 25 47 00