Darko Kasap, koordinator za reformu javne učestvovao je 24. aprila ove godine u radu MoStart- druge međunarodne konferencija koja je bila posvećena digitalizaciji u obrazovanju i primjeni metoda vještačke inteligencije.

Na panelu “Reforma javne uprave – elektronička registracija poslovnih subjekata” Kasap je naglasio da je reforma javne uprave kompleksan proces koji podrazumijeva uključenost širokog spektra učesnika, te da u koordinaciji reforme javne uprave, za koju je nadležan Ured koordinatora, postoji mnogo izazova, a do nedavno je to bilo političko liderstvo nad samim procesom.

“U zadnjih dva mjeseca ova prepreka je otklonjena te je u februaru 2024. godine održan Koordinacioni odbor za reformu javne uprave kojim je predsjedavala predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. Odbor, pored nje, čine i premijeri entitetskih vlada, te gradonačnik Brčko distrikta BiH. Rad ovog tijela predstavlja ključni mehanizam za ubrzanje aktivnosti u oblasti reforme javne uprave”, izjavio je Kasap.

Ministar pravde BiH Davor Bunoza govorio je o ciljevima reforme javne uprave, njihovom mjerenju, te o preprekama u implementaciji reforme. O implementaciji elektronske registracije poslovnih subjekata na nivou ministarstva, te o zakonima koji regulišu proces elektronske registracije kao i o planovima za usklađivanje zakonodavstva u ovoj oblasti sa evropskim normama na panelu je govorio Vedran Škobić, federalni ministar pravde.  Jedan od panelista bio je i Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH.

MoStart, druga međunarodne konferencija koja je bila posvećena digitalizaciji u obrazovanju i primjeni metoda vještačke inteligencije održana je Mostaru u period u 24. do 26. aprila ove godine.