U okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership) u periodu od 21. -22.oktobra ove godine održan je online Regionalni sastanak za Zapadni Balkan kojem su prisustvovali predstavnici Savjetodavnog vijeća Partnerstva za otvorenu vlast u BiH te predstavnici lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Tematske sesije bile su posvećene razmjeni iskustava u primjeni IRM mehanizma za izvještavanje o realizaciji nacionalnih akcionih planova za sprovođenje inicijative u zemljama Zapadnog Balkana, zatim razmjeni inspirativnih praksi u ostvarivanju proaktivne transparentnosti javne uprave, društvenom uticaju koji se ostvaruje kroz objavu podataka o javnim nabavkama, mogućnostima uključivanja lokalnih samouprava u program OGP local, kao i o transparentnosti vlasništva kao važnog instrumenta politike u zemljama za borbu protiv korupcije, zaustavljanje.

Novinari Balkanske istraživačke mreže prezentirali su istraživanje o primjeni zakona o slobodnom pristupu informacijama u zemljama regije te dali preporuke koje se odnose na unapređenje proaktivne transparentnosti.

Izvještaj na engleskom jeziku možete pročitati i preuzeti ovdje.

Na sesiji posvećenoj uključivanju lokalne zajednice u OGP najavljeno je da će u decembru biti otvoren poziv za sve one zajednice koje žele postati dio OGP porodice i namjeravaju kroz saradnju sa civilnim društvom poboljšati život građana.

Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP) je dobrovoljna međunarodna inicijativa, koja promoviše multilateralnu saradnju, podržava i pomaže razvoj otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti uprave kroz otvorenu saradnju predstavnika državne uprave, prvenstveno sa civilnim društvom, ali i drugim segmentima društva s ciljem promocije i povećanja transparentnosti, borbe protiv korupcije i aktivnog uključivanja i osnaživanja učešća građana i civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Bosna i Hercegovina se priključila inicijativi 2014. godine, a trenutno provodi svoj prvi Akcioni plan, dok je drugi akcioni plan u pripremnoj fazi. Mjere koje će doprinijeti otvorenijoj i transparentnijoj upravi institucije Bosne i Hercegovine kreiraju u saradnji sa civilnim društvom kroz Savjetodavno vijeće Partnerstva za otvorenu vlast.