Nakon otvaranja IX Međunarodnog naučnog skupa “COVID 19 izazovi i posljedice” u organizaciji Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Evropskog univerziteta Kallos Tuzla, poslije obraćanja rektora Evropskog univerziteta Brčko distrikt Nedeljka Stankovića, prisutnima se obratio i prvi zamjenik kordinatora za reformu javne uprave prof. dr. Ferid Otajagić, uime Ureda kordinatora za reformu javne uprave pri kabinetu presjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Otajagić je učesnike skupa upoznao da je reforma javne uprave u BiH jedan od 14 uslova koje je Evropska komisija stavila pred BiH s ciljem sticanja kandidatskog statusa. Spomenuo je aktivnosti, planove i ciljeve državnog ureda za reformu javne uprave u narednom periodu.

Na skupu je učestvovalo 212 predstavnika iz 17 država sa radovima iz različitih oblasti.

Nakon plenuma, Otajagić je prezentirao svoj rad pod naslovom “Savremena elektronska uprava”, gdje je naglasio značaj e-uprave u doba pandemije COVID-19.

S obzirom na strukturu učesnika veoma je bilo korisno i afirmativno za Ured kordinatora za reformu javne uprave obraćanje zamjenika državnog kordinatora prof. dr Ferida Otajagića.