Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave i Mathias Mühle, rukovodilac Programa jačanja javnih institucija predstavili su danas na press konferenciji u Sarajevu Budžet za građane Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2018 godinu.

Ured koordinatora za reformu javne uprave već drugu godinu zaredom objavljuje Budžet za građane i jedina je institucija na državnom nivou koja na ovaj, proaktivan, način objavljuje podatke o tome kako i na koji način raspoređuje javni novac.

Budžet za građane posebna verzija budžeta napisana jednostavnim jezikom, a sadržaj je predstavljen u ilustrativnoj formi.

„Načelo transparentnosti budžeta prihvaćeno je širom svijeta i podrazumijeva dostupnost podataka svima o tome kako se javni novac prikuplja i koristi. Na ovaj način nastavljamo proaktivan i transparentan odnos prema građanima u cilju osiguranja informisanog, inkluzivnog i transparentnog donošenja odluka u najboljem interesu građana“, istakao je koordinator za reformu javne uprave. On je naglasio da na ovaj način Ured želi doprinijeti unapređenju demokratije u Bosni i Hercegovini i zaštiti javni interes.

„Jer u demokratiji, transparentna kontrola načina na koji se vlast vrši predstavlja osnovu sistema. Odgovorna vlast razlikuje se od neodgovorne po potpunom uvidu u način funkcionisanja i trošenja javnih finansijskih sredstava prikupljenih od poreskih obveznika“, kazao je Ćuzulan.

„Njemački GIZ u ime Vlade SR Njemačke kroz tematsku oblast „Komunikacije“ Programa jačanja javnih institucija u BiH savjetuje partnerske institucije u Bosni i Hercegovini kako bi unaprijedile transparentnost, naročito kada se radi o proaktivnoj objavi informacija. Također pružamo tehničku podršku institucijama u procesu unapređenja saradnje s civilnim društvom i participacije građanki i građana. U ovom kontekstu smo pružili stručnu podršku Uredu koordinatora za reformu javne uprave u razvoju drugog izdanja Budžeta za građane“, istakao je Muhle. On je dodao da vjeruje da će „ova publikacija pomoći građanima da budu bolje informirani o radu Ureda, načinu na koji Ured troši javni novac te o rezultatima i efektima rada Ureda“.

Kancelarija koordinatora je u Programu rada za 2018. godinu planirala aktivnosti koje će doprinijeti ispunjenju njenih temeljnih funkcija – koordinacije, usmjeravanja i praćenja reforme javne uprave. U skladu sa Reformskom agendom, najvažnija aktivnost u ovoj godini je priprema strateških dokumenata za reformu javne uprave i za ovu aktivnost bit će utrošeno 200.000 KM. Osim za razvoj nove strategije za reformu javne uprave i pratećeg akcionog plana , novac iz budžeta bit će utrošen i za praćenje rezultata reforme iz stare strategije, upravljanje Fondom za reformu javne uprave, razvoj sistema za upravljanje kvalitetom. Značajan dio vremena službenici Kancelarije će potrošiti na pripremu reformskih projekata, izradu projektne dokumentacije, provedbu tenderskih procedura, kontrolu i usmjeravaanje projekata, promociju  i druge aktivnosti koje će koštati 960.000 KM. Kancelariji je na rapolaganju ukupno 1,46 miliona maraka, a u budžetu je prikazan i novac Savjeta ministara koji je odobren Fondu  – 150.000 KM. Ovaj novac Kancelarija ne može trošiti za svoje potrebe, već isključivo za projekte iz Fonda.

U Vodiču je prezentiran i način na koji će u ovoj godini novac biti utrošen iz Fonda za reformu javne uprave, sa opisima projekata koji se provode ili je planirana njihova provedba u ovoj godini. Pripremi Vodiča je prethodilo anketno istraživanje među korisnicima interneta.

Vodič možete preuzeti ovdje.