U organizaciji Komisije vanjskih odnosa EU (C.R.E.E.) i Instituta EU za administraciju i kvalitet E.U.I.Q.A. (Brisel) u Sharm el Sheihk-u je 29., 30. i 31.10.2017. godine održana konferencija o kvalitetu i efikasnosti institucija.

Cilj konferencije bio je uvezivanje i razmjena iskustava i naučenih lekcija u oblasti upravljanja kvalitetom zemalja Evrope i Bliskog istoka i regije Sjeverne Afrike. Ovaj događaj je bio jedinstvena prilika da se ojača saradnja u oblasti upravljanja kvalitetom i organizacionog razvoja javnog sektora na nacionalnom i regionalnom nivou, a okupio je predstavnike javnog sektora i donosioce odluka koji zagovaraju pozitivne promjene i napredak u radu javne uprave (predstavnike na pozicijama izrade politika i službenike koji trenutno rade na uvođenju upravljanja kvalitetom u agencijama i ministarstvima, te one na pozicijama upravljanja ljudskim resursima i organizacijskim razvojem).

Učesnici su bili predstavnici Svjetske banke, GIZ-a, predsjednici i predstavnici najvećih međunarodnih kompanija i arapskih i evropskih komercijalnih institucija, instituti javne uprave Bliskog istoga i Sjeverne Afrike, rukovodstvo arapskih javnih institucija, predstavnici javnih institucija zainteresovanih za uvođenje CAF-a na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi, menadžeri razvoja i kvaliteta arapskih i evropskih institucija, te predstavnica Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

O trendovima u reforme javne uprave i evropskoj dinamici razvoja upravljanja kvalitetom, SIGMA principima javne uprave, EFQM-u, principima CAF-a, dodatnoj vrijednosti upravljanja kvalitetom u Njemačkoj, mapi puta organizacijskog poboljšanja kroz CAF, liderstvu, razvoju struktuiranog pristupa upravljanju kvalitetom na nivou države (primjer Bosne i Hercegovine), pristupu 360 i opisu poslova i profiliranju, između ostalih, govorili su: Patrick Staes – međunarodni ekspert za upravljanje kvalitetom i CAF, Nick Thijs – međunarodni ekspert za reformu javnih sektora, jačanje kapaciteta, upravljanje kvalitetom i CAF, Tihana Puzić – viša savjetnica Programa jačanja javnih institucija u BiH, Mohamed El-Gheriany – generalni sekretar Komisije vanjskih odnosa EU u Briselu, Christhoph Hehl – šef odsjeka za organizacioni razvoj, upravljanje kvalitetom, upravljanje procesima i projekt menadžment, Peter Vagi – viši savjetnik za izradu politika, strategija i reformu – državni koordinator za Egipat (SIGMA), Marianna Sokolova – konsultantica u oblasti upravljanja ljudskim resursima i Ahmed El Maamoun El Safi – savjetnik za kontinuirani razvoj i poboljšanje javnih institucija i autor knjige o poboljšanju institucije – pronalazač i bivši direktor CAF projekta Uprave za oporezivanje Egipta i član projekta Svjetske banke o znanju za Bliski istok i zemlje Sjeverne Afrike (MENA).

O putu i pristupu Bosne i Hercegovine u uvođenju upravljanja kvalitetom u javnu upravu govorile su predstavnice Programa jačanja javnih institucija GIZ-a i Ureda koordinatora za reformu javne uprave.  Primjeri iz Ureda koordinatora poslužili su kao dobra praksa u raspravi oko važnosti blagovremene uključenosti i informisanosti rukovodstva institucija/vlada u cijeli proces.