Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave će se održati u četvrtak, 27.07.2017. godine, s početkom u 12:00 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

 

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika s 60. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 30.05.2017. godine
  2. Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.04. – 30.06.2017. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda
  3. Prezentacija Finalnog izvještaja za projekat „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“
  4. Projektni zadatak „Funkcionalni pregled kapaciteta IK u strukturama državne službe u BiH“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka
  5. Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci usluga za projekat „Funkcionalni pregled kapaciteta IK u strukturama državne službe u BiH“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju
  6. Izvještaj o evaluaciji nabavke opreme i usluga razvoja novih softverskih rješenja u okviru implementacije projekta „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke
  7. Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku opreme i usluga razvoja novih softverskih rješenja u okviru implementacije projekta „Usposatvljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora
  8. Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave
  9. Razno.