Tim eksperata koji rade na projektu „Jačanje sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini” organizirali su obuku za 16 državnih službenika zaposlenih u Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH, a vezano za primjenu novog Zakona o javnim nabavkama BiH.

Tokom današenjeg dijela obuke, eksperti Eva Radeva i Hajrudin Buza govorili su o novom Zakonu, o podzakonskim aktima, te odgovarali na specifična pitanja. Obuka će biti nastavljena i sutra kada će se više govoriti o pripremi tenderske dokumentacije.

Inače, riječ je o projektu EU, koji je počeo 27. februara 2014. i koji će trajati dvije godine. Svrha projekta je jačanje i poboljšanje sistema javnih nabavki u BiH kroz podršku implementaciji novog Zakona o javnim nabavkama BiH, podrška efektivnom funkcionisanju institucija javnih nabavki (Agencija za Javne nabavke, Ured za žalbe i ugovorni organi), podršku djelotvornom funkcionisanju operativnih struktura javne nabavke između ugovornih organa i ponuđača, razvijanje i promovisanje politike i mjere borbe protiv korupcije u javnim nabavkama, te podrška daljnjem razvoju elektronskog sistema za praćenje procesa javnih nabavki  i širenje informacija o sistemu javnih nabavki.

Jedan od najvažnijih ciljeva projekta je razvoj dugoročnih održivih kapaciteta za javne nabavke, te pružanje obuka za zajednicu javnih nabavki u BiH. Predviđeno je da će oko 1.500 pojedinaca, uključenih u postupke javnih nabavki u javnim institucijama, kao i u privatnom sektoru, medijima, nevladinim organizacijama i sudstvu, proći kroz obuke o javnim nabavkama.

Evropska unija finansira ovaj projekt iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2009) u iznosu od 1,371.760 eura. Dva glavna korisnika projekta su Agencija za javne nabavke i Ured za razmatranje žalbi BiH.

Predstavnik Ureda koordinatora je član posmatrač u Upravnom odboru ovoga projekta.