Tim eksperata koji rade na projektu „Jačanje sistema javnih nabava u Bosni i Hercegovini” organizirali su obuku za 16 državnih službenika zaposlenih u Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH, a vezano za primjenu novog Zakona o javnim nabavama BiH.

Tokom današenjeg dijela obuke, eksperti Eva Radeva i Hajrudin Buza govorili su o novom Zakonu, o podzakonskim aktima, te odgovarali na specifična pitanja. Obuka će biti nastavljena i sutra kada će se više govoriti o pripremi tenderske dokumentacije.

Inače, riječ je o projektu EU, koji je počeo 27. veljače 2014. i koji će trajati dvije godine. Svrha projekta je jačanje i poboljšanje sistema javnih nabavka u BiH kroz podršku implementaciji novog Zakona o javnim nabavama BiH, podrška efektivnom funkcioniranju institucija javnih nabava (Agencija za Javne nabavke, Ured za žalbe i ugovorni organi), podršku djelotvornom funkcioniranju operativnih struktura javne nabave između ugovornih organa i ponuđača, razvijanje i promoviranje politike i mjere borbe protiv korupcije u javnim nabavama, te podrška daljem razvoju elektroničkog sistema za praćenje procesa javnih nabava i širenje informacija o sistemu javnih nabava.

Jedan od najvažnijih ciljeva projekta je razvoj dugoročnih održivih kapaciteta za javne nabave, te pružanje obuka za zajednicu javnih nabava u BiH. Predviđeno je da će oko 1.500 pojedinaca, uključenih u postupke javnih nabava u javnim institucijama, kao i u privatnom sektoru, medijima, nevladinim organizacijama i sudstvu, proći kroz obuke o javnim nabavama.

Europska unija financira ovaj projekt iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2009) u iznosu od 1,371.760 eura. Dva glavna korisnika projekta su Agencija za javne nabave i Ured za razmatranje žalbi BiH.

Predstavnik Ureda koordinatora je član posmatrač u Upravnom odboru ovoga projekta.