Тим експерата који раде на пројекту „Јачање система јавних набавки у Босни и Херцеговини” организирали су обуку за 16 државних службеника запослених у Канцеларији координатора за реформу јавне управе БиХ, а везано за примјену новог Закона о јавним набавкама БиХ.

Током данашењег дијела обуке, експерти Ева Радева и Хајрудин Буза говорили су о новом Закону, о подзаконским актима, те одговарали на специфична питања. Обука ће бити настављена и сутра када ће се више говорити о припреми тендерске документације.

Иначе, ријеч је о пројекту ЕУ, који је почео 27. фебруара 2014. и који ће трајати двије године. Сврха пројекта је јачање и побољшање система јавних набавки у БиХ кроз подршку имплементацији новог Закона о јавним набавкама БиХ, подршка ефективном функционисању институција јавних набавки (Агенција за Јавне набавке, Канцеларија за жалбе и уговорни органи), подршку дјелотворном функционисању оперативних структура јавне набавке између уговорних органа и понуђача, развијање и промовисање политике и мјере борбе против корупције у јавним набавкама, те подршка даљњем развоју електронског система за праћење процеса јавних набавки  и ширење информација о систему јавних набавки.

Један од најважнијих циљева пројекта је развој дугорочних одрживих капацитета за јавне набавке, те пружање обука за заједницу јавних набавки у БиХ. Предвиђено је да ће око 1.500 појединаца, укључених у поступке јавних набавки у јавним институцијама, као и у приватном сектору, медијима, невладиним организацијама и судству, проћи кроз обуке о јавним набавкама.

Европска унија финансира овај пројект из средстава Инструмента за претприступну помоћ (ИПА 2009) у износу од 1,371.760 еура. Два главна корисника пројекта су Агенција за јавне набавке и Канцеларија за разматрање жалби БиХ.

Представник Уреда координатора је члан посматрач у Управном одбору овога пројекта.