Na sastanku Nadzornog tima za reformsku oblast Javne finansije nije usaglašena lista projekata u skladu sa Revidiranim akcionim planom 1, te tako nije utvrđena ni lista prioritetnih projekata za 2014. godinu. Ovoj odluci prethodili su različiti stavovi članova NT vezano za projekat "Uvođenje informacionog sistema upravljanja budžetom u cijeloj BiH" uključujući kantone u FBiH i opštine u cijeloj BiH. U raspravi nisu učestvovali ni član ni zamjenik člana NT s državnog nivoa jer su bili opravdano odsutni.

Prisutni članovi NT-a dali su prijedloge novih projekata i složili se da se o njima razmisli do narednog sastanka koji bi trebao biti organizovan u martu, te će tada biti utvrđene pomenute liste.

Član Nadzornog tima iz Brčkog Osman Osmanović je informisao da su pri kraju pripreme projektnog zadatka za projekat "Informacioni sistem trezora Brčko distrikta" te da očekuje da će polovinom naredne sedmice taj dokument poslati Uredu koordinatora za reformu javne uprave na komentare.

Stručna savjetnica za oblast javne finansije Azra Branković je informisala prisutne da je projektni zadatak za projekat "Javno privatno partnerstvo" upućen na Vijeće ministara BiH.