Na sastanku Nadzornog tima za reformsku oblast Javne financije nije usaglašena lista projekata u skladu sa Revidiranim akcijskim planom 1, te tako nije utvrđena ni lista prioritetnih projekata za 2014. godinu. Ovoj odluci prethodili su različiti stavovi članova NT vezano za projekat "Uvođenje informacionog sistema upravljanja budžetom u cijeloj BiH" uključujući kantone u FBiH i općine u cijeloj BiH. U raspravi nisu učestvovali ni član ni zamjenik člana NT s državnog nivoa jer su bili opravdano odsutni.

Prisutni članovi NT-a dali su prijedloge novih projekata i složili se da se o njima razmisli do narednog sastanka koji bi trebao biti organiziran u ožujku, te će tada biti utvrđene pomenute liste.

Član Nadzornog tima iz Brčkog Osman Osmanović je informirao da su pri kraju pripreme projektnog zadatka za projekt "Informacioni sistem trezora Brčko distrikta" te da očekuje da će polovinom narednog tjedna taj dokument poslati Uredu koordinatora za reformu javne uprave na komentare.

Stručna savjetnica za oblast Javne financije Azra Branković je informirala prisutne da je projektni zadatak za projekt "Javno privatno partnerstvo" upućen na Vijeće ministara BiH.