На састанку Надзорног тима за реформску област Јавне финансије није усаглашена листа пројеката у складу са Ревидираним акционим планом 1, те тако није утврђена ни листа приоритетних пројеката за 2014. годину. Овој одлуци претходили су различити ставови чланова НТ везано за пројекат "Увођење информационог система управљања буџетом у цијелој БиХ" укључујући кантоне у ФБиХ и општине у цијелој БиХ. У расправи нису учествовали ни члан ни замјеник члана НТ с државног нивоа јер су били оправдано одсутни.

Присутни чланови НТ-а дали су приједлоге нових пројеката и сложили се да се о њима размисли до наредног састанка који би требао бити организован у марту, те ће тада бити утврђене поменуте листе.

Члан Надзорног тима из Брчког Осман Османовић је информисао да су при крају припреме пројектног задатка за пројекат "Информациони систем трезора Брчко дистрикта" те да очекује да ће половином наредне седмице тај документ послати Канцеларији координатора за реформу јавне управе на коментаре.

Стручна савјетница за област Јавне финансије Азра Бранковић је информисала присутне да је пројектни задатак за пројекат "Јавно приватно партнерство" упућен на Савјет министара БиХ.