Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalna komunikacija održana je u petak, 04. novembra 2011. godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu. Sjednici su prisustvovali predstavnici Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH i Vlade Brčko distrikta BiH, dok su se predstavnici Vlade RS, usljed spriječenosti da prisustvuju sastanku, o svim tačkama dnevnog reda izjasnili pisanim putem.

U skladu sa usvojenim dnevnim redom, sastanak je poslužio za razmjenu informacija o trenutnom stanju u oblasti, provedenim i planiranim aktivnostima vlada i institucija na polju strateške komunikacije, te utvrđivanje prioriteta za 2012. godinu u oblasti Institucionalna komunikacija.

S tim u skladu, Nadzorni tim se očitovao o nacrtu projektnog prijedloga za projekt "Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u državnoj službi BiH – HRM i IK". Zaključeno je da je projekat prihvatljiv i potreban za sve nivoe uprave, te je nacrt projektnog prijedloga jednoglasno i usvojen od Nadzornog tima. Ovo je prvi projekat finansiran iz Fonda za reformu javne uprave koji je formulisan tako da obuhvata dvije reformske oblasti – Upravljanje ljudskim potencijalima i Institucionalna komunikacija, što će iziskivati značajnu uključenost i koordinaciju dva Nadzorna tima u implementaciji projekta.

Nadzorni tim je podržao prijedlog Ureda koordinatora o odustajanju od potencijalnog projekta "Publikovanje info materijala Vijeća ministara,Vlade RS, Vlade FBiH i Vlade BD BiH". Zaključeno je da ovaj projekt više nije aktualan, iako je projektni prijedlog usvojen još 2009. godine. Koncept projekta, koji bi u velikoj mjeri obuhvatio samo štampanje publikacije koja bi sadržavala informacije o institucijama uprave (i koje je već moguće pronaći na web stranicama institucija) nije adekvatan za povlačenje donatorskih sredstava, te je zaključeno da će se sredstva pokušati dobiti za neki svrsishodniji projekat. Također, mjera iz Akcionog plana 1 na kojoj se ovaj projekat zasnivao više ne postoji u Revidiranom Akcionom planu 1.

 U okviru sastanka diskutovani su i usaglašeni prioriteti iz Revidiranog AP1 za 2012. godinu i usaglašene prioritetne inicijative za pripremu projekata za narednu godinu. Diskutovano je i stanje u reformskoj oblasti i iznešene informacije o najnovijim dešavanjima. Ove informacije će biti detaljnije prikupljene, obrađene i prezentovane kroz pripremu Godišnjeg izvještaja o napretku za 2011. godinu.

Potvrđena je važnost izgradnje kapaciteta za stratešku komuniakciju i odnose s javnošću u institucijama uprave, te značaj kvalitetne pripreme i implementacije reformskih projekata za oblast Institucionalna komunikacija.