Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast Institucionalno komuniciranje održana je u petak, 04. studenog 2011. godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Sarajevu. Sjednici su prisustvovali predstavnici Vijeća ministara BiH, Vlade Federacije BiH i Vlade Brčko distrikta BiH, dok su se predstavnici Vlade RS, usljed spriječenosti da prisustvuju sastanku, o svim tačkama dnevnog reda očitovali pisanim putem.

 U skladu sa usvojenim dnevnim redom, sastanak je poslužio za razmjenu informacija o trenutnom stanju u oblasti, provedenim i planiranim aktivnostima vlada i institucija na polju strateškog komuniciranja, te utvrđivanje prioriteta za 2012. godinu u oblasti Institucionalno komuniciranje.

S tim u skladu, Nadzorni tim se očitovao o nacrtu projektnog prijedloga za projekt "Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u državnoj službi BiH – HRM i IK". Zaključeno je da je projekat prihvatljiv i potreban za sve razine uprave, te je nacrt projektnog prijedloga jednoglasno i usvojen od Nadzornog tima. Ovo je prvi projekt financiran iz Fonda za reformu javne uprave koji je formuliran tako da obuhvata dvije reformske oblasti – Upravljanje ljudskim potencijalima i Institucionalno komuniciranje, što će iziskivati značajnu uključenost i koordinaciju dva Nadzorna tima u provedbi projekta.

Nadzorni tim je podržao prijedlog Ureda koordinatora o odustajanju od potencijalnog projekta "Publikovanje info materijala Vijeća ministara, Vlade RS, Vlade FBiH i Vlade BD BiH". Zaključeno je da ovaj projekt više nije aktuelan, iako je projektni prijedlog usvojen još 2009. godine. Koncept projekta, koji bi u velikoj mjeri obuhvatio samo štampanje publikacije koja bi sadržavala informacije o institucijama uprave (i koje je već moguće pronaći na web stranicama institucija) nije adekvatan za povlačenje donatorskih sredstava, te je zaključeno da će se sredstva pokušati dobiti za neki svrsishodniji projekt. Također, mjera iz Akcijskog plana 1 na kojoj se ovaj projekt zasnivao više ne postoji u Revidiranom Akcijskom planu 1.

 U okviru sastanka diskutirani su i usuglašeni prioriteti iz Revidiranog AP1 za 2012. godinu i usuglašene prioritetne inicijative za pripremu projekata za narednu godinu. Diskutirano je i stanje u reformskoj oblasti i iznešene informacije o najnovijim dešavanjima. Ove informacije će biti detaljnije prikupljene, obrađene i prezentovane kroz pripremu Godišnjeg izvješća o napretku za 2011. godinu.

Potvrđena je važnost izgradnje kapaciteta za strateško komuniciranje i odnose s javnošću u institucijama uprave, te značaj kvalitetne pripreme i provedbe reformskih projekata za oblast Institucionalno komuniciranje.