Sastanak Upravnog odbora projekta Podrške razvoju i implementaciji informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima ( BH HRMIS) na kome je projektni tim implementatora projekta -kompanije TechnoLogica Ltd. iz Bugarske prezentovao treći prelazni izvještaj o napretku za period od 01.05.2009. do 31.01.2010. godine, održan je 09.02.2010. godine u Sarajevu.

Privremeni izvještaj o napretku usvojili su članovi UO, a učesnici su upoznati sa sadržajem i dinamikom preostalih aktivnosti na projektu, koje se odnose na  komponente održavanja i podrške korisnicima.

Korisnici i predstavnici Delegacije EK su iskazali zadovoljstvo sa  prethodno urađenim poslom u okviru projekta i fleksibilnošću implementatora, te ukazali na  potrebu razmatranja mogućnosti  nastavka perioda podrške , s obzirom  da se projekat zvanično završava  09.07.2010. godine.

Ukazano je na mogući problem nedostatka kapaciteta centralnih kadrovskih jedinica  i pojedinačnih organa državne službe koji u predstojećem period trebaju završiti ažuriranja podataka i započeti sa operativnim radom na sistemu, sa ciljem  postizanja njegove pune funkcionalnosti.

Predstavnici  kompanije TechnoLogica su informisali članove Upravnog odbora o prijedlogu za potpisivanje  dugoročnog ugovora o održavanju sistema koji će u narednom periodu biti predstavljen agencijama za državnu službu/upravu na nivou institucija BiH i entiteta, te predstvanicima administrativnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH.