Sastanak Upravnog odbora projekta Potpore razvitku i implementiranju  informacijskog sustava za upravljanje ljudskim potencijalima ( BH HRMIS) na kome je projektni tim implementatora projekta -kompanije TechnoLogica Ltd. iz Bugarske prezentirao treće prijelazno izvješće o napretku za razdoblje od 01.05.2009. do 31.01.2010. godine, održan je 09.02.2010. godine u Sarajevu.

Privremeno izvješće o napretku usvojili su članovi UO, a učesnici su upoznati s sadržajem i dinamikom preostalih aktivnosti na projektu, koje se odnose na komponente održavanja i potpore korisnicima.

Korisnici i predstavnici Delegacije EK su iskazali zadovoljstvo s  prethodno urađenim poslom u okviru projekta i fleksibilnošću implementatora, te ukazali na potrebu razmatranja mogućnosti  nastavka perioda potpore, obzirom da se projekt zvanično završava  09.07.2010. godine.

Ukazano je na mogući problem nedostatka kapaciteta centralnih kadrovskih jedinica  i pojedinačnih tijela državne službe koji u predstojećem period trebaju završiti ažuriranja podataka i započeti s operativnim radom na sustavu, s ciljem postizanja njegove pune funkcionalnosti.

Predstavnici  kompanije TechnoLogica su informirali članove Upravnog odbora o prijedlogu za potpisivanje dugoročnog ugovora o održavanju sustava koji će u narednom razdoblju biti predstavljen agencijama za državnu službu/upravu na razini institucija BiH i entiteta, te predstvanicima administrativnog odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH.