Састанак Управног одбора пројекта Подршке развоју и имплементацији информационог система за управљање људским потенцијалима ( БХ ХРМИС) на коме је пројектни тим имплементатора пројекта -компаније ТецхноЛогица Лтд. из Бугарске презентовао трећи прелазни извјештај о напретку за период од 01.05.2009. до 31.01.2010. године, одржан је 09.02.2010. године у Сарајеву.

Привремени извјештај о напретку усвојили су чланови УО, а учесници су упознати са садржајем и динамиком преосталих активности на пројекту, које се односе на  компоненте одржавања и подршке корисницима. Корисници и представници Делегације ЕК су исказали задовољство са  претходно урађеним послом у оквиру пројекта и флексибилношћу имплементатора, те указали на  потребу разматрања могућности  наставка периода подршке , с обзиром  да се пројекат званично завршава  09.07.2010. године.

Указано је на могући проблем недостатка капацитета централних кадровских јединица  и појединачних органа државне службе који у предстојећем период требају завршити ажурирања података и започети са оперативним радом на систему, са циљем  постизања његове пуне функционалности. Представници  компаније ТецхноЛогица су информисали чланове Управног одбора о приједлогу за потписивање  дугорочног уговора о одржавању система који ће у наредном периоду бити представљен агенцијама за државну службу/управу на нивоу институција БиХ и ентитета, те предстваницима административног одјељења Владе Брчко дистрикта БиХ.