Članovi Upravnom odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj 05.02. 2010.g. u Banja Luci usvojili su izvještaj o evaluaciji ponuda  u okviru javne nabavke konsultantskih usluga za projekat „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“ sa prijedlogom mjera – prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za nabavku konsultantskih usluga za implementaciju projekta Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“.  Realizacijom projekta, Vijeće ministara BiH, entitetske vlade i Vlada Brčko distrikta BiH biće osposobljene da izgrade sistem za kreiranje i upravljanje politikama na koherentan i usklađen način, razviju modernu strukturu, kapacitete i procedure upravljanja politikama, i unaprijede međuvladinu saradnju i učinak centralnih vladinih organa.

Kako se odluke UO FRJU donose jednoglasno, očekuje se i pisano izjašnjenje članova UO koji nisu prisustvovali sjednici.

UO FRJU prihvatio je i projektni zadatak „Uspostavljanje savremenih odjela za upravljanje ljudskim potencijalima u organima uprave u BiH“ iz oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima. Cilj projekta je osiguranje podrške procesu reforme javne uprave i razvoju državne službe u BiH kroz stratešku transfomaciju postojeće kadrovske funkcije u pravcu izgradnje modernog sistema i funkcije upravljanja ljudskim potencijalima u institucijama i organima uprave u BiH. Realizacijom projekta bit će izgrađeni specijalizirani kapaciteti za upravljanje ljudskim potencijalima u institucijama državne službe i organima uprave na nivou BiH, Federacije, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH.

Prisutni članovi UO FRJU primili su k znanju informaciju o poništenju postupka javne nabavke usluga za implementaciju projekta „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima”.